Update cookies preferences
Promotic

TableTimeColumnWidth - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Szerokość kolumny czasu w trybie tabelkowym (w pikselach).
Składnia:
Long TableTimeColumnWidth
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Szerokość kolumny" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ViewMode (właściwość)
- PmgTrendViewer.TableTimeFont (właściwość)
- tvTrend.TableColumnWidth (właściwość)
- tvGraph.TableBgColor (właściwość)
Przykład:
Ten kompleksowy przykład ustawia właściwości wykorzystane do wyświetlenia kolumny czasu i nagłówka tabeli w trybie tabelkowym. Kolejne ustawienia właściwości do wyświetlenia kolumn poszczególnych wartości patrz przykłady w opisach obiektów tvTrend oraz tvGraph.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TableTimeColumnWidth = 100;
oTView.TableTimeBgColor = "#808080";   // ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
oTView.TableTimeTextColor = "#800040";
oTView.TableTimeFormat = "%d.%m, %H:%M";
oTView.TableTimeFont.Size = 11;
oTView.TableTimeFont.Bold = true;
oTView.TableHeadBgColor = "#808080";
oTView.TableHeadTextColor = "#7800ff";
oTView.TableHeadFont.Bold = true;
oTView.TableHeadFont.Italic = true;
oTView.TableHeadRowHigh = 30;
© MICROSYS, spol. s r.o.