Promotic

AutoscrollRate - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Period w sekundach, z jakim przeglądarka wczytuje dane ze źródła trendu dla wszystkich obiektów tvTrend, które przy pomocy metody tvTrend.Connect zostały podłączone do źródła danych. Dane są wczytywane tylko jeżeli właściwość Autoscroll jest ustawiona na true.
Można wprowadzić tylko wartość większe lub równe 0.2 sekundy.
Przy wczytywaniu zostanie wywołane zdarzenie onReadData.
Składnia:
Double AutoscrollRate
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Period doładowania danych [sec]" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.Autoscroll (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nAutoRate = oTView.AutoscrollRate;   // Odczyt z właściwości
oTView.AutoscrollRate = 2;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.