Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoscrollRate - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Perioda w sekundach, z jakim przeglądarka wczytuje dane ze źródła trendu dla wszystkich obiektów tvTrend, które przy pomocy metody tvTrend.Connect zostały podłączone do źródła danych. Dane są wczytywane tylko jeżeli właściwość Autoscroll jest ustawiona na true.

Można wprowadzić tylko wartość większe lub równe 0.2 sekundy.

Przy wczytywaniu zostanie wywołane zdarzenie onReadData.

Składnia:
Double AutoscrollRate
Wołanie:
oTView.AutoscrollRate = n
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Period doładowania danych [sec]" niniejszego obiektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice