Update cookies preferences
Promotic

TableTimeBgColor - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Kolor tła kolumny czasu w trybie tabelkowym.
Składnia:
String TableTimeBgColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Patrz również:
Przykład1:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var sTableTimeBgColor = oTView.TableTimeBgColor;   // Odczyt z właściwości
oTView.TableTimeBgColor = "#00ff00";   // Zapis do właściwości
Przykład2:
Patrz kompleksowy przykład w metodzie TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r.o.