Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeBgColor - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Kolor tła kolumny czasu w trybie tabelkowym.
Składnia:
String TableTimeBgColor
Wołanie:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w postaci "#RRGGBB"
oTView.TableTimeBgColor = "#00ff00"
sColor = oTView.TableTimeBgColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła" tego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w postaci "#RRGGBB".

Patrz również:
Przykład:
Patrz kompleksowy przykład w metodzie TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice