Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TrendArea - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca obiekt typu tvTrendArea, który przedstawia obszar, na którym są wyświetlane wykresy trendów i wokół którego są wyświetlane podziałki.
Składnia:
Object TrendArea
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
Ustawia właściwość Dx (szerokośc obszaru, na którym są wyświetlane przebiegi trendów) obiektu tvTrendArea.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oArea = oTView.TrendArea;
oArea.Dx = 400;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice