Promotic

Dx - właściwość obiektu tvTrendArea

Opis:
Szerokość obszaru wykresu (w pikselach lub w procentach).
Składnia:
Variant Dx
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Szerokość Dx" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Podczas ustawienia można ustawić wartość w pikselach lub wartość może być ustawiona w procentach długości całej przeglądarki. Na przykład oTrendArea.Dx = "84%".
Przy odczycie z właściwości jest zwrócona zawsze wartość w pikselach.
Patrz również:
- tvTrendArea.X (właściwość)
- tvTrendArea.Y (właściwość)
- tvTrendArea.Dy (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
var nDx = oTrendArea.Dx;
© MICROSYS, spol. s r.o.