Update cookies preferences
Promotic

Color - właściwość obiektu tvTrendArea

Opis:
Kolor powierzchni obszaru, w którym są wyświetlane przebiegi (wykresy) trendów
Składnia:
String Color
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
oTrendArea.Color = "#ffffff";
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.