Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Color - vlastnost objektu tvTrendArea

Popis:
Barva plochy oblasti, do níž jsou vykreslovány průběhy (grafy) trendů
Syntaxe:
String Color
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva pozadí" tohoto objektu.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Vlastnost vrací/nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
oTrendArea.Color = "#ffffff";
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice