Promotic

Y - vlastnost objektu tvTrendArea

Popis:
Y-ová pozice plochy grafu (v pixelech) od horního okraje prohlížeče.
Syntaxe:
Variant Y
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Pozice Y" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Při nastavení lze nastavit hodnotu v pixelech nebo hodnotu lze nastavit v procentech výšky celého prohlížeče. Například oTrendArea.Y = "8%".
Při čtení z vlastnosti je vždy vrácena hodnota v pixelech.
Viz také:
- tvTrendArea.X (vlastnost)
- tvTrendArea.Dx (vlastnost)
- tvTrendArea.Dy (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
var nY = oTrendArea.Y;
© MICROSYS, spol. s r. o.