Promotic

X - vlastnost objektu tvTrendArea

Popis:
X-ová pozice plochy grafu (v pixelech) od levého okraje prohlížeče.
Syntaxe:
Variant X
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Pozice X" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Při nastavení lze nastavit hodnotu v pixelech nebo hodnotu lze nastavit v procentech délky celého prohlížeče. Například oTrendArea.X = "8%".
Při čtení z vlastnosti je vždy vrácena hodnota v pixelech.
Viz také:
- tvTrendArea.Y (vlastnost)
- tvTrendArea.Dx (vlastnost)
- tvTrendArea.Dy (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
var nX = oTrendArea.X;
© MICROSYS, spol. s r.o.