Promotic

tvTrendArea - Podrobný popis objektu

Viz: objekt tvTrendArea.

Objekt představuje plochu oblasti, do které jsou vykresleny grafy. Oblast je opticky ohraničena třírozměrným obrysem, okolo něhož jsou vykreslovány stupnice. Referenci na tento do prohlížeče pevně vetknutý objekt tvTrendArea lze získat pomocí vlastnosti PmgTrendViewer.TrendArea.
Objekt se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
var oArea = oTView.TrendArea;
oArea.X = 100;
oArea.Y = 100;
oArea.Dx = 400;
oArea.Dy = 350;
oArea.Width3D = 2;
oArea.Color = "#bbbbbb";   // nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
Viz také:
Navigace:
 
 
- Dx
- Dy
- X
- Y
- tvTrendArea - Podrobný popis objektu
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.