Promotic

TrendArea - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vrací objekt typu tvTrendArea který představuje plochu, do které jsou vykreslovány grafy trendů a okolo které jsou zobrazovány stupnice.
Syntaxe:
Object TrendArea
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Nastaví vlastnost Dx (šířka plochy, do které se vykreslují průběhy trendů) objektu tvTrendArea.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oArea = oTView.TrendArea;
oArea.Dx = 400;
© MICROSYS, spol. s r.o.