Promotic

Dx - vlastnost objektu tvTrendArea

Popis:
Šířka plochy grafu (v pixelech nebo v procentech).
Syntaxe:
Variant Dx
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Šířka Dx" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Při nastavení lze nastavit hodnotu v pixelech nebo hodnotu lze nastavit v procentech délky celého prohlížeče. Například oTrendArea.Dx = "84%".
Při čtení z vlastnosti je vždy vrácena hodnota v pixelech.
Viz také:
- tvTrendArea.X (vlastnost)
- tvTrendArea.Y (vlastnost)
- tvTrendArea.Dy (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
var nDx = oTrendArea.Dx;
© MICROSYS, spol. s r.o.