Update cookies preferences
Promotic

Type3D - vlastnost objektu tvTrendArea

Popis:
Typ třírozměrnosti plochy grafu.
Syntaxe:
Long Type3D
Hodnoty:
0 - žádná třírozměrnost
1 - plocha grafu vystouplá
2 (přednastaveno) - plocha grafu zanořená
3 - 3D obrys
4 - jednoduchý obrys
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ třírozměrnosti" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
- tvTrendArea.Width3D (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
var nType3D = oTrendArea.Type3D;
© MICROSYS, spol. s r.o.