Update cookies preferences
Promotic

Type3D - właściwość obiektu tvTrendArea

Opis:
Typ trójwymiarowości obszaru wykresu.
Składnia:
Long Type3D
Wartości:
0 - bez trójwymiarowości
1 - powierzchnia wykresu wypukła
2 (domyślnie) - powierzchnia wykresu wklęsła
3 - 3D obwódka
4 - prosta obwódka
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ trójwymiarowości" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
- tvTrendArea.Width3D (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
var nType3D = oTrendArea.Type3D;
© MICROSYS, spol. s r.o.