Promotic

Width3D - właściwość obiektu tvTrendArea

Opis:
Szerokość 3-wymiarowej obwódki obszaru wykresu (w pikselach).
Składnia:
Long Width3D
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Szerokość trójwymiarowości" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
- tvTrendArea.Type3D (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
var nWidth3D = oTrendArea.Width3D;
© MICROSYS, spol. s r.o.