Promotic

Y - właściwość obiektu tvTrendArea

Opis:
Pozycja Y obszaru wykresu (w pikselach) od górnej krawędzi przeglądarki.
Składnia:
Variant Y
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Pozycja Y" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Przy zapisie można ustawić wartość w pikselach lub wartość może być ustawiona w procentach wysokości całej przeglądarki. Na przykład oTrendArea.Y = "8%".
Przy odczycie z właściwości jest zwrócona zawsze wartość w pikselach.
Patrz również:
- tvTrendArea.X (właściwość)
- tvTrendArea.Dx (właściwość)
- tvTrendArea.Dy (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
var nY = oTrendArea.Y;
© MICROSYS, spol. s r.o.