Promotic

tvTrendArea - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt tvTrendArea.

Obiekt przedstawia powierzchnię obszaru, na której wyświetlane są wykresy. Obszar jest optycznie ograniczony trójwymiarową obwódką, wokół której są wyświetlone podziałki. Odniesienie do tego obiektu tvTrendArea, na stałe wbudowanego do przeglądarki, można uzyskać przy pomocy właściwości PmgTrendViewer.TrendArea.
Obiekt jest wykorzystany tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
var oArea = oTView.TrendArea;
oArea.X = 100;
oArea.Y = 100;
oArea.Dx = 400;
oArea.Dy = 350;
oArea.Width3D = 2;
oArea.Color = "#bbbbbb";   // ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
Patrz również:
- PmgTrendViewer.TrendArea (właściwość)
Nawigacja:
 
 
- Dx
- Dy
- X
- Y
- tvTrendArea - Szczegółowy opis obiektu
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.