Promotic

X - właściwość obiektu tvTrendArea

Opis:
Pozycja X obszaru wykresu (w pikselach) od lewej krawędzi przeglądarki.
Składnia:
Variant X
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Pozycja X" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Podczas ustawienia można ustawić wartość w pikselach lub wartość może być ustawiona w procentach długości całej przeglądarki. Na przykład oTrendArea.X = "8%".
Przy odczycie z właściwości jest zwrócona zawsze wartość w pikselach.
Patrz również:
- tvTrendArea.Y (właściwość)
- tvTrendArea.Dx (właściwość)
- tvTrendArea.Dy (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
var nX = oTrendArea.X;
© MICROSYS, spol. s r.o.