Update cookies preferences
Promotic

Width3D - vlastnost objektu tvTrendArea

Popis:
Šířka 3-rozměrnosti plochy oblasti grafu (v pixelech).
Syntaxe:
Long Width3D
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Šířka třírozměrnosti" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
- tvTrendArea.Type3D (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrendArea = oTView.TrendArea;
var nWidth3D = oTrendArea.Width3D;
© MICROSYS, spol. s r.o.