Promotic

TimeZoomMaxForPoints - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení bodů v průběhu trendu.
Pokud aktuální rozsah časové osy (rozdíl TimeMax - TimeMin) je menší nebo rovno hodnotě této vlastnosti a vlastnost PointsVisible je nastavena na true, pak jsou zobrazeny body v průběhu trendu.
Syntaxe:
Variant TimeZoomMaxForPoints
Hodnoty:
číselná hodnota - Délka časové osy je udána reálným číslem znamenajícím počet dnů (např. 0.5 je půl dne).
Hodnota -1 znamená, že maximální mez nastavení rozsahu není omezena.
textová hodnota - Časové rozpětí lze nastavit ve tvaru textu.
V tom případě je to reálné číslo následované identifikátorem časové hodnoty (sec,min,hour,day).
Příklad: "1.5sec", "1min30sec".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Maximální rozsah časové osy pro zobrazení bodů" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
V případě čtení z vlastnosti se vrací vždy číselná hodnota.
Počáteční hodnota je nastavena na "1min".
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TimeZoomMaxForPoints = 1/24/30;
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeZoomMaxForPoints = "1.5min";
Příklad3:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeZoomMaxForPoints = "1hour30min";
© MICROSYS, spol. s r.o.