Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DlgTrends - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Otevře okno pro runtime konfiguraci prohlížeče trendů.

Okno umožňuje v přednastavené podobě editovat všechny vlastnosti prohlížeče včetně seznamů trendů a umožňuje i změnu objektů tvTrend v připojení k serverům.

Syntaxe:
Empty DlgTrends(String sOptions)
Parametry:
sOptions(String) Text pro nastavení parametrů.

Například "dialogLeft:100;dialogTop:120;" nastavuje pozici levého horního rohu zobrazeného okna.

Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.DlgTrends("dialogLeft:100;dialogTop:120;");

Historie:
Pm9.00.02: Opravená chyba: Opravena chyba nefunkční lokalizace textů okna s konfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice