Promotic

DlgTrends - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Otevře okno pro runtime konfiguraci prohlížeče trendů.
Okno umožňuje v přednastavené podobě editovat všechny vlastnosti prohlížeče včetně seznamů trendů a umožňuje i změnu objektů tvTrend v připojení k serverům.
Syntaxe:
Empty DlgTrends(String sOptions)
Parametry:
sOptions(String) Text pro nastavení parametrů.
Například "dialogLeft:100;dialogTop:120;" nastaví pozici levého horního rohu zobrazeného okna.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.DlgTrends("dialogLeft:100;dialogTop:120;");

Historie:
Pm9.00.02: Opravená chyba: Opravena chyba nefunkční lokalizovaných textů okna s konfigurací.
© MICROSYS, spol. s r.o.