Promotic

TimeZoomMinForCompress - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Minimální rozsah (délka) časové osy prohlížeče, pro který bude prováděn přepočet hodnot pro zobrazení.
Syntaxe:
Variant TimeZoomMinForCompress
Hodnoty:
číselná hodnota - Délka časové osy je udána reálným číslem znamenajícím počet dnů (např. 0.5 je půl dne).
Hodnota -1 znamená, že vypočet se neprovádí, server trendů vrací vždy všechny body, ale maximálně PointsMaxVisibleCount.
textová hodnota - Časové rozpětí lze nastavit ve tvaru textu.
V tom případě je to reálné číslo následované identifikátorem časové hodnoty (sec,min,hour,day).
Příklad: "1.5sec", "1min30sec".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Přepočítávat při rozsahu větším než (včetně)" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
V případě čtení z vlastnosti se vrací vždy číselná hodnota.
Počáteční hodnota je nastavena na "90day".

Pokud aktuální rozsah časové osy (TimeMax - TimeMin) překročí hodnotu TimeZoomMinForCompress a zároveň počet bodů uchovaných trend serverem (objektem PmaTrendGroup) v tomto rozsahu překročí hodnotu PointsMaxVisibleCount, pak server trendů provádí přepočet hodnot, do prohlížeče je vráceno pouze PointsMaxVisibleCount bodů vypočtených podle CompressType. Server trendů vytváří data v odpovědi na dotaz následovně: Rozsah časové osy je rozdělen do stejných časových intervalů délky (TimeMax - TimeMin) / PointsMaxVisibleCount a v každém takovém intervalu je vypočten metodou CompressType nový bod a množina takových vypočtených bodů je vrácena do prohlížeče.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TimeZoomMinForCompress = 1/24;
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeZoomMinForCompress = "1.5hour";
Příklad3:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTView.TimeZoomMinForCompress = "1hour30min";
© MICROSYS, spol. s r.o.