Promotic

ScrollTime - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Posun (scroll) prohlížeče na časové ose.
Syntaxe:
Empty ScrollTime(Long nType, Variant vPar1)
Parametry:
nType(Long) Typ posunu.
Předpokládá se zde že:
vlevo je posun na starší časy
Vpravo je posun na novější časy
0,1 - Posun vlevo/Vpravo o časový rozsah zadaný v parametru vPar1.
Do parametru vPar1 je nutno zadat hodnotu typu Date.
10,11 - Posun vlevo/Vpravo o násobek vzdálenosti vedlejších dílků časové stupnice tvScale.MinorTicksNum.
V parametru vPar1 je násobek, například 2.0.
20,21 - Posun vlevo/Vpravo o násobek vzdálenosti hlavních dílků časové stupnice, viz objekt tvTicks.
V parametru vPar1 je násobek, například 2.0.
30,31 - Posun vlevo/Vpravo o násobek délky stránky.
V parametru vPar1 je násobek, například 1.0.
35 - Posun vlevo/Vpravo o násobek délky stránky.
V parametru vPar1 je násobek, například -1.0, a znaménko určuje směr posunu (-1=vlevo, 1=Vpravo).
40,41,42 - Posun levým/pravým okrajem/středem prohlížeče na čas zadaný v parametru vPar1.
Do parametru vPar1 je nutno zadat hodnotu typu Date.
50,51,52 - Posun levým/pravým okrajem/středem prohlížeče na současný čas.
Do parametru vPar1 je nutno nastavit hodnotu 0.
60,61,62 - Posun levým/pravým okrajem/středem prohlížeče na čas zadaný v okně.
Do parametru vPar1 je nutno nastavit hodnotu 0.
Volba je dostupná pouze pokud vlastnost TimeType je nastavena na časovou osu.
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
70 - Posun tak, aby na levém okraji prohlížeče byla nejbližší nezobrazená hodnota aktivního trendu, viz vlastnost TrendActive.
Do parametru vPar1 je nutno nastavit hodnotu 0.
 
71 - Posun tak, aby na levém okraji prohlížeče byla nejbližší zobrazená hodnota aktivního trendu, viz vlastnost TrendActive.
Do parametru vPar1 je nutno nastavit hodnotu 0.
 
74 - Posun tak, aby na pravém okraji prohlížeče byla nejbližší nově zobrazená hodnota aktivního trendu, viz vlastnost TrendActive.
Do parametru vPar1 je nutno nastavit hodnotu 0.
 
75 - Posun tak, aby na pravém okraji prohlížeče byla nejbližší nově nezobrazená hodnota aktivního trendu, viz vlastnost TrendActive.
Do parametru vPar1 je nutno nastavit hodnotu 0.
 
78 - Posun tak, aby na pravém okraji prohlížeče byla stará nezobrazená hodnota aktivního trendu, viz vlastnost TrendActive.
Do parametru vPar1 je nutno nastavit hodnotu 0.
 
79 - Posun tak, aby na levém okraji prohlížeče byla nová nezobrazená hodnota aktivního trendu, viz vlastnost TrendActive.
Do parametru vPar1 je nutno nastavit hodnotu 0.
 
90,91 - Posun levým/pravým okrajem prohlížeče na nejstarší/nejnovější trendovanou hodnotu v aktivním trendu, viz vlastnost TrendActive.
Do parametru vPar1 je nutno nastavit hodnotu 0.
vPar1(Variant) Hodnota násobku nebo čas v závislosti na nastavení nType
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Metoda se používá pro grafický mód a tabulkový mód.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ScrollTime(10, 2);
© MICROSYS, spol. s r.o.