Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Autoscroll - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Povolení nebo zákaz automatického skrolování, automatického dočítání hodnot.
Syntaxe:
Boolean Autoscroll
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zapnout autoposun po startu" tohoto objektu.

Pokud je vlastnost nastavena na hodnotu true, pak je periodicky s periodou AutoscrollRate žádáno o nová data.

Prohlížeč stránkuje, scroluje (posunuje se v čase) podle nastavení vlastností AutoscrollSize a AutoscrollType.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.Autoscroll = !oTView.Autoscroll;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice