Promotic

LastCfgSrc - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Odkaz na posledně načtený konfigurační soubor při volání metody LoadCfg.
Syntaxe:
String LastCfgSrc
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Do této vlastnosti je při každém volání metody LoadCfg uchován odkaz na načtený konfigurační soubor trendů (*.tg nebo *.xml soubor).
Pokud metoda LoadCfg přečte konfigurační skupinu ze souboru na disku, pak je ve vlastnosti uložena úplná cesta k souboru.
Pokud metoda LoadCfg přečte konfigurační skupinu z URL adresy, pak je ve vlastnosti uložena URL adresa konfiguračního souboru.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sSrc = oTView.LastCfgSrc;
© MICROSYS, spol. s r.o.