Promotic

PointsMaxVisibleCount - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Maximální počet zobrazených bodů v rozsahu prohlížeče.
Syntaxe:
Long PointsMaxVisibleCount
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Maximální počet bodů zobrazených jedním průběhem" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Výchozí hodnota je 8000.
 
Pokud je například nastavena hodnota vlastnosti na 5000, pak v případě, že prohlížeč má zobrazit v rozsahu časové osy hodnot 7000, zobrazeno bude jen 5000 časově nejstarších hodnot. Hodnota této konstanty je zaslána také na server, který zpět klientovi zasílá maximálně tolik hodnot, kolik je nastaveno v této vlastnosti.
Počet bodů zaslaných ze serveru klientovi je ovlivněn ještě nastavením konfigurátoru "Maximální počet bodů trendu (jedné proměnné) v jedné zpravě".
Pokud PointsMaxVisibleCount=-1, pak počet zobrazených bodů je omezen maximální velikostí bufferu pro data a to je 60000.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nMaxVis = oTView.PointsMaxVisibleCount;   // Čtení z vlastnosti
oTView.PointsMaxVisibleCount = 10000;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.