Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsMaxVisibleCount - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Maximální počet zobrazených bodů v rozsahu prohlížeče.
Syntaxe:
Long PointsMaxVisibleCount
Volání:
oTView.PointsMaxVisibleCount = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Maximální počet bodů zobrazených jedním průběhem" tohoto objektu.

Přednastavená hodnota je 8000.

 

Pokud je například nastavena hodnota vlastnosti na 5000, pak v případě, že prohlížeč má zobrazit ve svém rozsahu časové osy hodnot 7000, zobrazeno bude jen 5000 časově nejstarších hodnot.

Hodnota této konstanty je zaslána také serveru, který zpět klientovi zasílá maximálně tolik hodnot, kolik je nastaveno v této vlastnosti.

Počet zaslaných bodů serverem klientovi je ovlivněn ještě nastavením konfigurátoru "Maximální počet bodů trendu (jedné proměnné) v jedné zpravě".

Pokud PointsMaxVisibleCount=-1, pak počet zobrazených bodů je omezen maximální velikosti bufferu pro data a to je 60000.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.PointsMaxVisibleCount = 10000;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice