Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InsertTrend - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Metoda vytváří a vrací nový objekt typu tvTrend. Objekt je zařazen do kontejneru trendů na index nIndex a je kdykoli přístupný metodou Trends.
Syntaxe:
Object InsertTrend(Long nIndex, String sID, String sName)
Volání:
oTrend = oTView.InsertTrend(sID, sName)
Parametry:
nIndex(Long) Index do kontejneru trendů. Na tento index bude vložen nově vytvořeny objekt.
sID(String) Identifikátor trendu (maximální délka je 64 znaků)
sName(String) Uživatelský název trendu
Vrácená hodnota:
Vrací vytvořený objekt tvTrend.

Pokud se objekt nepovedlo vytvořit, pak vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript.

Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Poznámka:

Maximální počet trendů je 255.

Pokud nebudou parametry zadány nebo budou zadány jako prázdné řetězce (""), pak bude vytvořen nový objekt tvTrend s implicitně vygenerovanými parametry sID a sName.

Nový objekt s přednastavenými parametry lze také vytvořit v kartě "Trendy".

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
var oTrend = oTView.InsertTrend(0, "t1", "Teplota");
if (oTrend)
//.. ok
else
//.. error
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice