Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataTrendReady - událost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Událost je vyvolána když prohlížeč dostal data ze serveru.

Data jsou určena pro objekt tvTrend, jehož vlastnost tvTrend.ID je rovna hodnotě parametru pEvent.TrendId.

Událost je vyvolána po přijetí a zpracování dat objektem tvTrend.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgTrendViewer objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.TrendId - (String) identifikace objektu trend, který obdržel data serveru. Viz vlastnost tvTrend.ID
Poznámka:
Poté, co byla prohlížečem vyslána žádost o data (tzn. je vyvolána událost onReadData, např. byl scroll v časové ose), je událost vyvolána tolikrát, kolik je tvTrend objektů připojených k nějakému serveru (pro každý objekt tvTrend jedenkrát).
 
Vyslání žádosti o data a přijetí dat (spolu s vyvoláním této události) probíhá asynchronně, tzn. prohlížeč po vyslání žádosti dál pracuje, je ovladatelný, atd.

Až server tuto žádost zpracuje, vyšle výsledek prohlížeči zpět a tento jej zpracuje (prohlížeč nečeká na zpracování dat serverem, data mu mohou přijít v závislosti na kvalitě připojení k serveru i se zpožděním).

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i;
var nCount = pMe.TrendsCount;

for (i = 0; i < nCount; i++)
{
var oTrend = pMe.Trends(i);
Pm.Debug(oTrend.ID + " = " + oTrend.Points.GetValueByIndex(-2, 0));
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice