Promotic

onDataTrendReady - událost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Událost je vyvolána když prohlížeč dostal data ze serveru.
Data jsou určena pro objekt tvTrend, jehož vlastnost tvTrend.ID je rovna hodnotě parametru pEvent.TrendId.
Událost je vyvolána po přijetí a zpracování dat objektem tvTrend.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgTrendViewer objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.TrendId - (String) [pro čtení] Identifikátor objektu tvTrend, který obdržel data ze serveru.
Viz vlastnost tvTrend.ID
Poznámka:
Tato událost je funkční i ve Web obrazech.

Poté, co byla prohlížečem vyslána žádost o data (tzn. je vyvolána událost onReadData, např. bylo scrolování časové osy), událost je vyvolána tolikrát, kolik je objektů tvTrend připojených k nějakému serveru (pro každý objekt tvTrend jedenkrát).

Zaslání žádosti o data a přijetí dat (spolu s vyvoláním této události) probíhá asynchronně, tzn. prohlížeč po vyslání žádosti dál pracuje, je ovladatelný, atd.
Až server tento požadavek zpracuje, vyšle výsledek do prohlížeče zpět a tento ho zpracuje (prohlížeč nečeká na zpracování dat serverem, data mu mohou přijít v závislosti na kvalitě připojení k serveru i se zpožděním).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iTrend;
var nCount = pMe.TrendsCount;

for (iTrend = 0; iTrend < nCount; iTrend++)
{
var oTrend = pMe.Trends(iTrend);
Pm.Debug(oTrend.ID + "=" + oTrend.Points.GetValueByIndex(-2, 0));
}

Historie:
Pm9.00.25: Opravená chyba: Nefungoval parametr pEvent.TrendId ve Web obrazu.
© MICROSYS, spol. s r.o.