Update cookies preferences
Promotic

GetValueByIndex - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací hodnotu i-tého datového bodu.
Zadaná hodnota indexu je závislá na parametru nIndexType a je vztažena buď k celému bufferu nebo pouze k viditelné oblasti bufferu.
Syntaxe:
Variant GetValueByIndex(Long nIndex, Long nIndexType)
Parametry:
nIndex(Long) Index do pole bufferu
>=0 - index do pole bufferu
-2 - je vrácen čas nejnovějšího datového bodu
nIndexType(Long) K čemu je vztažen parametr nIndex
0 - vztažen k začatku bufferu
1 - vztažen k prvnímu datovému bodu, který je zobrazen v prohlížeči bufferu
Vrácená hodnota:
Metoda vrací hodnotu bodu na indexu.
Pokud není nalezen takový bod, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var nVal = oPoints.GetValueByIndex(5, 0);
if (Pm.IsValid(nVal))
{
Pm.Debug(nVal);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.