Promotic

RemoveAll - metoda objektu tvPoints

Popis:
Smazaní všech datových bodů z bufferu.
Syntaxe:
Empty RemoveAll()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Má smysl pouze pro trendy, které nejsou připojeny ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmaTrendGroup).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
oPoints.RemoveAll();
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.