Promotic

RemovePoints - metoda objektu tvPoints

Popis:
Smazaní datových bodů z bufferu podle parametrů sFilter, vParam.
Syntaxe:
Empty RemovePoints(String sFilter, [Variant vParam])
Parametry:
sFilter(String) Rozsah hodnot, které budou smazány. Například text v podobě range:all;time:lt;.
"range" - Rozsah hodnot, které budou smazány. Například text v podobě range:all;.
"all" - Všechny hodnoty, které jsou v bufferu. Pokud je zadán parametr time, pak odstraní všechny hodnoty z bufferu ale jen do časové hodnoty zadané parametry time, vParam.
"visible" - Hodnoty, které jsou v okamžiku volání metody v prohlížečem viditelné oblasti bufferu. Pokud je zadán parametr time, pak maže všechny hodnoty z viditelné oblasti, ale jen do časové hodnoty zadané parametry time, vParam.
"one" - Pouze jedna hodnota. Má smysl pouze pokud je zadán parametr time, maže hodnotu podle parametrů time, vParam.
"time" - Určuje, které hodnoty budou z bufferu mazány. V tom případě je nutno zadat parametr vParam.
"near" - Z bufferu je smazán časově nejbližší bod času zadanému v parametru vParam. V tom případě není parametr range brán v úvahu.
"gt" - Z bufferu bodu smazány všechny hodnoty podle parametru range které jsou větší než čas zadaný v parametru vParam.
"ge" - Z bufferu bodu smazány všechny hodnoty podle parametru range které jsou větší nebo rovno času zadaném v parametru vParam.
"lt" - Z bufferu bodu smazány všechny hodnoty podle parametru range které jsou menší než čas zadaný v parametru vParam.
"le" - Z bufferu bodu smazány všechny hodnoty podle parametru range které jsou menší nebo rovno času zadaném v parametru vParam.
vParam[nepovinné] (Variant) Čas - určuje rozsah hodnot, které budou mazány. Zadává se pouze pokud je nastaven parametr time.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Má smysl pouze pro trendy, které nejsou připojeny ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmaTrendGroup).
Viz také:
Příklad1:
Příklad maže všechny hodnoty z bufferu, které jsou menší nebo rovno času: 18.11.2023 22:00:00.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;

var sFilter = "range:all;time:le;";
var vParam = Pm.CreateDate(2023, 11, 18, 22, 0, 0, 0);
oPoints.RemovePoints(sFilter, vParam);
Příklad2:
Příklad maže jednu hodnotu z bufferu, která je časem nejbližší zadanému času: 18.11.2023 22:00:00.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sFilter = "time:near;";
var vParam = Pm.CreateDate(2023, 11, 18, 22, 0, 0, 0);
oPoints.RemovePoints(sFilter, vParam);
© MICROSYS, spol. s r. o.