Promotic

LastCfgTitle - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Název posledně načteného konfiguračního souboru při volání metody LoadCfg.
Syntaxe:
String LastCfgTitle
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Do této vlastnosti je při každém volání metody LoadCfg uchován název konfigurační skupiny trendů (načtené ze souboru *.tg nebo *.xml). Tento název je načítán z obsahu souboru *.tg. Při vzniku *.tg souboru (metodou SaveCfg) není tento název v souboru obsažen, je nutno přidat ho do souboru v nějakém ASCII editoru například následovně
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <pm>
    <trendcfg>
      <cfgtitle>Název konfigurační skupiny</cfgtitle>
      ...
 
Zde v příkladu je přidán název konfigurační skupiny v řádku
      <cfgtitle>Název konfigurační skupiny</cfgtitle>
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sTitle = oTView.LastCfgTitle;
© MICROSYS, spol. s r.o.