Update cookies preferences
Promotic

ZoomValue - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Zoomování v trendu na hodnotové ose.
Syntaxe:
Empty ZoomValue(Variant vTrend, Long nType, Long nFixed, Variant vPar1, Variant vPar2)
Parametry:
vTrend(Variant) určení, které trendy zoomovat
-4 - pouze aktivní trend, viz vlastnost TrendActive.
"", -3 - všechny trendy.
"id" - trend s identifikátorem id, viz vlastnost tvTrend.ID.
nType(Long) Typ zadání rozsahu
1 - vPar1/vPar2 jsou nové hodnoty dolního/horního okraje prohlížeče
10 - Zmenšení rozsahu zoomu na polovinu aktuální délky hodnotové osy se zachováním pozice hodnoty podle nFixed.
vPar1 a vPar2 nastavit na 0.
11 - Zvětšení rozsahu zoomu na dvojnásobek aktuální délky hodnotové osy se zachováním pozice hodnoty podle nFixed.
vPar1 a vPar2 nastavit na 0.
20 - Změna zoomu se zachováním pozice hodnoty podle nFixed.
V vPar1 je násobek aktuální délky hodnotové osy, například 2=zvětšeni rozsahu, 0.5=zmenšení rozsahu.
vPar2 nastavit na 0.
21 - Změna zoomu se zachováním pozice hodnoty podle nFixed.
V vPar1 je nový rozsah.
vPar2 nastavit na 0.
nFixed(Long) Určuje nehybné části při zoomu
1 - Zoom se zachováním pozice dolního okraje
2 - Zoom se zachováním pozice horního okraje
3 - Zoom se zachováním pozice středu
4 - Zoom se zachováním pozice kursoru
vPar1(Variant) Nová hodnota dolního okraje nebo hodnota násobku - podle nastavení nType
vPar2(Variant) Nová hodnota horního okraje nebo hodnota násobku - podle nastavení nType
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Metoda se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Příklad1:
Pro všechny připojené trendy nastaví hodnotový rozsah:
dole: minimum na -10
nahoře: maximum na 220
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ZoomValue(-3, 1, 3, -10, 220);
oTView.Draw();
Příklad2:
Nastavení hodnotové osy pro všechny připojené trendy na rozsah 180 se zachováním středových hodnot.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.ZoomValue(-3, 21, 3, 180, 0);
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.