Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ZoomValue - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Zoomování v trendu v ose hodnot.
Syntaxe:
Empty ZoomValue(Variant vTrend, Long nType, Long nFixed, Variant vPar1, Variant vPar2)
Volání:
oTView.ZoomValue vTrend, nType, nFixed, vPar1, vPar2
Parametry:
vTrend(Variant) určení, které trendy zoomovat
-4 - jen aktivní trend, viz TrendActive.
"", -3 - všechny trendy.
"id" - trend s identifikátorem id, viz tvTrend.ID.
nType(Long) Typ zadání rozsahu
1 - vPar1/vPar2 jsou nové hodnoty dolního/horního okraje prohlížeče
10 - Zmenšení rozsahu zoomu na polovinu aktuální délky hodnotové osy se zachováním pozice hodnoty dle nFixed. vPar1 a vPar2 nastavit na 0.
11 - Zvětšení rozsahu zoomu na dvojnásobek aktuální délky hodnotové osy se zachováním pozice hodnoty dle nFixed. vPar1 a vPar2 nastavit na 0.
20 - Změna zoomu se zachováním pozice hodnoty dle nFixed. V vPar1 je násobek aktuální délky hodnotové osy, například 2=zvětšeni rozsahu, 0.5=zmenšení rozsahu. vPar2 nastavit na 0.
21 - Změna zoomu se zachováním pozice hodnoty dle nFixed. V vPar1 je nový rozsah. vPar2 nastavit na 0.
nFixed(Long) Určuje nehybné části při zoomu
1 - Zoom se zachováním pozice dolního okraje
2 - Zoom se zachováním pozice horního okraje
3 - Zoom se zachováním pozice středu
4 - Zoom se zachováním pozice kursoru
vPar1(Variant) Nová hodnota dolního okraje nebo hodnota násobku - podle nastavení nType
vPar2(Variant) Nová hodnota horního okraje nebo hodnota násobku - podle nastavení nType
Poznámka:

Metoda se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice