Promotic

Obiekt tvPoints (Punkty TrendViewer)

Opis:
Patrz: tvPoints - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt tvPoints utrzymuje w sobie bufor punktów danych (jeden punkt danych jest tworzony przez czas, wartość i atrybut punktu) trendu.
Właściwości i metody:
AddPoints()Doda jeden punkt danych lub tablicę punktów danych
Avg()Zwraca średnią arytmetyczną obliczoną z wartości według parametru
Count()Ilość wartości
GetIndexByTime()Wyszuka indeks punktu danej według określonych parametrów
GetTimeArray()Tablica czasów punktów danych z bufora
GetTimeByIndex()Zwraca czas punktu danych o indeksie i
GetTimeByTime()Wyszuka czas punktu danych (tablicy czasów) według określonych parametrów
GetValueArray()Tablica wartości punktów danych z bufora
GetValueByIndex()Zwraca wartość punktu danych o indeksie i
GetValueByTime()Wyszuka wartość (kilku wartości) punktu danej według określonych parametrów
Max()Zwraca maksymum obliczone z wartości według parametru
Min()Zwraca minimum obliczone z wartości według parametru
RemoveAll()Usunięcie wszystkich punktów danych
RemovePoints()Usunięcie punktów danych z bufora
Sum()Zwraca sumę obliczoną z wartości według parametru
TimeOffsetPrzewinięcie w czasie punktów trendu
Patrz również:
- tvTrend.Points (właściwość)
Nawigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.