Promotic

Obiekt tvPoints (Punkty TrendViewer)

Opis:
Patrz: tvPoints - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt tvPoints utrzymuje w sobie bufor punktów danych (jeden punkt danych jest tworzony przez czas, wartość i atrybut punktu) trendu.
Właściwości i metody:
AddPointsDoda jeden punkt danych lub tablicę punktów danych
AvgZwraca średnią arytmetyczną obliczoną z wartości według parametru
CountIlość wartości
GetIndexByTimeWyszuka indeks punktu danej według określonych parametrów
GetTimeArrayTablica czasów punktów danych z bufora
GetTimeByIndexZwraca czas punktu danych o indeksie i
GetTimeByTimeWyszuka czas punktu danych (tablicy czasów) według określonych parametrów
GetValueArrayTablica wartości punktów danych z bufora
GetValueByIndexZwraca wartość punktu danych o indeksie i
GetValueByTimeWyszuka wartość (kilku wartości) punktu danej według określonych parametrów
MaxZwraca maksymum obliczone z wartości według parametru
MinZwraca minimum obliczone z wartości według parametru
RemoveAllUsunięcie wszystkich punktów danych
RemovePointsUsunięcie punktów danych z bufora
SumZwraca sumę obliczoną z wartości według parametru
TimeOffsetPrzesunięcie w czasie punktów trendu
Patrz również:
- tvTrend.Points (właściwość)
Nawigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.