Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt tvPoints (Punkty TrendViewer)

Opis:
Patrz: tvPoints - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt tvPoints utrzymuje w sobie bufor punktów danych (jeden punkt danych jest tworzony przez czas, wartość i atrybut punktu) trendu.
Właściwości i metody:
AddPoints Doda jeden punkt danych lub tablicę punktów danych
Avg Zwraca średnią arytmetyczną obliczoną z wartości według parametru
Count Ilość wartości
GetIndexByTime Wyszuka indeks punktu danej według określonych parametrów
GetTimeArray Tablica czasów punktów danych z bufora
GetTimeByIndex Zwraca czas punktu danych o indeksie i
GetTimeByTime Wyszukanie czasu punktu danych (tablicy czasów) według określonych parametrów
GetValueArray Tablica wartości punktów danych z bufora
GetValueByIndex Zwraca wartość punktu danych o indeksie i
GetValueByTime Wyszukanie wartości (kilku wartości) punktu danej według określonych parametrów
Max Zwraca maksymum obliczone z wartości według parametru
Min Zwraca minimum obliczone z wartości według parametru
RemoveAll Usunięcie wszystkich punktów danych
RemovePoints Usunięcie punktów danych z bufora
Sum Zwraca sumę obliczoną z wartości według parametru
TimeOffset Przesunięcie w czasie punktów trendu
Patrz również:
- tvTrend.Points (właściwość)
Navigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice