Update cookies preferences
Promotic

Count - metoda obiektu tvPoints

Opis:
Zwraca ilość wartości w buforze tego obiektu według parametru sFilter.
Składnia:
Long Count(String sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Filtr wartości, które mają zostać włączone do obliczenia.
"all" - Wszystkie wartości, które znajdują się w buforze.
"visible" - Wszystkie wartości, które w chwili wywołania znajdują się w tej części bufora, która jest widoczna w przeglądarce.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvTrend.Points (właściwość)
- tvPoints.Max (metoda)
- tvPoints.Avg (metoda)
- tvPoints.Min (metoda)
- tvPoints.Sum (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var nCount = oPoints.Count("visible");
Przykład2:
Patrz przykład w metodzie Avg.
© MICROSYS, spol. s r.o.