Promotic

TableColumnWidth - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Szerokość kolumny wartości w trybie tabelkowym (w pikselach).
Składnia:
Long TableColumnWidth
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb tabelkowy > Szerokość kolumny wartości" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
W celu uwidocznienia zmian podczas zapisu jest konieczne wywołać metodę Draw.
Patrz również:
- tvTrend.EnabledInTable (właściwość)
- PmgTrendViewer.ViewMode (właściwość)
- PmgTrendViewer.TableTimeFont (właściwość)
- tvGraph.TableTextColor (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.TableColumnWidth = 80;
© MICROSYS, spol. s r.o.