Update cookies preferences
Promotic

DlgProperties - metoda obiektu tvTrend

Opis:
Otwarcie okna edycji do konfiguracji obiektu tvTrend w trybie runtime. Okno umożliwia we wstępnie ustawionej formie zmieniać wszystkie właściwości obiektu tvTrend, i umożliwia również zmianę obiektów tvTrend w podłączeniu do serwerów.
Okno wywołuje *.htm strony edycji, które są dostarczane przez producenta w jednym "pakiecie" równocześnie z przeglądarką.
Składnia:
Empty DlgProperties(String sOptions)
Parametry:
sOptions(String) Łańcuch tekstowy do ustawienia parametrów, na przykład "dialogLeft:100;dialogTop:120;" ustawia pozycję lewego górnego rogu wyświetlonego okna.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.Trends(0).DlgProperties("dialogLeft:100;dialogTop:120;");

Historia:
Pm9.00.02: Usunięty błąd: Naprawiono błąd niewłaściwej lokalizowanych tekstów okna z konfiguracją.
© MICROSYS, spol. s r.o.