Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DlgProperties - metoda obiektu tvTrend

Opis:
Otwarcie okna edycji do konfiguracji obiektu tvTrend w trybie runtime. Okno umożliwia we wstępnie ustawionej formie zmieniać wszystkie właściwości obiektu tvTrend, i umożliwia również zmianę obiektów tvTrend w podłączeniu do serwerów.

Okno wywołuje *.htm strony edycji, które są dostarczane przez producenta w jednym "pakiecie" równocześnie z przeglądarką.

Składnia:
Empty DlgProperties(String sOptions)
Wołanie:
oTrend.DlgProperties(sOptions)
Parametry:
sOptions(String) Łańcuch tekstowy do ustawienia parametrów, na przykład "dialogLeft:100;dialogTop:120;" ustawia pozycję lewego górnego rogu wyświetlonego okna.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.Trends(0).DlgProperties("dialogLeft:100;dialogTop:120;");

Historia:
Pm9.00.02: Usunięty błąd: Naprawiono błąd niewłaściwej lokalizacji tekstów okna z konfiguracją.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice