Promotic

LabelFormat - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Format deskrypcje podziałki.
Składnia:
Variant LabelFormat
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Ustawienie tej właściwości ma takie samo znaczenie jak wprowadzenie właściwości tvScale.LabelFormat a znaczenie jest zależne od wartości właściwości tvScale.LabelFormatType.
Dodatkowo tu można wprowadzić wartość trend.LabelFormat="$dbind", to znaczy, że ta właściwość nie utrzymuje własnej wartości formatu, lecz odczytuje ją z właściwości tvScale.LabelFormat.
Domyślną wartością jest "$dbind".
Patrz również:
- tvScale.LabelFormatType (właściwość)
- tvTrend.LabelBorderFormat (właściwość)
- tvTicks (obiekt)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleValue.LabelFormatType = 1;
oTView.Trends(0).LabelFormat = 0;
oTView.Trends(1).LabelFormat = 2;
oScaleTime.LabelFormatType = 10;
oScaleTime.LabelFormat = "%d.%m.%Y\\n%H:%M:%S";
Przykład2:
Patrz przykład w opisie właściwości LabelFormatType
© MICROSYS, spol. s r.o.