Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueZoomMode - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Sposób ustawiania zakresu osi wartości.
Składnia:
Long ValueZoomMode
Wołanie:
oTView.ValueZoomMode = 1
Wartości:
0 (domyślnie) - Zakres osi wartości (minimum oraz maksymum) jest określony właściwościami PmgTrendViewer.ValueZoomMode.
1 - Zakres osi wartości (minimum oraz maksymum) jest określony właściwościami ValueMax, ValueMin (niezależnie od ustawienia właściwości PmgTrendViewer.ValueZoomMode).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice