Promotic

ValueZoomMode - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Sposób ustawiania zakresu osi wartości.
Składnia:
Long ValueZoomMode
Wartości:
0 (domyślnie) - Zakres osi wartości (minimum oraz maksymum) jest określony właściwościami PmgTrendViewer.ValueZoomMode.
1 - Zakres osi wartości (minimum oraz maksymum) jest określony właściwościami ValueMax, ValueMin (niezależnie od ustawienia właściwości PmgTrendViewer.ValueZoomMode).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.ValueZoomMode = 1;
© MICROSYS, spol. s r.o.