Update cookies preferences
Promotic

LabelBorderFormat - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Format deskrypcji krawędzi podziałki.
Składnia:
Variant LabelBorderFormat
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Ustawienie tej właściwości ma takie samo znaczenie jak wprowadzenie właściwości tvScale.LabelBorderFormat a znaczenie jest zależne od wartości właściwości tvScale.LabelBorderFormatType.
Dodatkowo tu można wprowadzić wartość trend.LabelBorderFormat="$dbind", to znaczy, że ta właściwość nie utrzymuje własnej wartości formatu, lecz że odczytuje ją z właściwości tvScale.LabelBorderFormat.
Domyślną wartością jest "$dbind".
Patrz również:
- tvScale.LabelBorderVisible (właściwość)
- tvTrend.LabelFormat (właściwość)
- tvScale.LabelFormat (właściwość)
Przykład:
Jeżeli będzie aktywnym trendem (patrz właściwość PmgTrendViewer.TrendActive) pierwszy trend (trend pod indeksem 0), wtedy deskrypcjami krawędzi podziałki wartości będą wartości liczbowe na 0 miejsc dziesiętnych. Jeżeli będzie aktywnym trendem drugi trend (trend pod indeksem 1), wtedy deskrypcjami krawędzi podziałki wartości będą wartości liczbowe na 2 miejsca dziesiętne. Deskrypcje krawędzi podziałki czasu będą czasy w formacie: dzień.miesiąc.rok NowyWiersz godzina:minuta:sekunda.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleValue.LabelBorderFormatType = 1;
oTView.Trends(0).LabelBorderFormat = 0;
oTView.Trends(1).LabelBorderFormat = 2;
oScaleTime.LabelBorderFormatType = 10;
oScaleTime.LabelBorderFormat = "%d.%m.%Y\n%H:%M:%S";
© MICROSYS, spol. s r.o.