Update cookies preferences
Promotic

LabelBorderFormat - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Format deskrypcji krawędzi podziałki.
Składnia:
Variant LabelBorderFormat
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość formatu:" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Wyświetlenie deskrypcji podziałki przebiega według ustawienia tej właściwości tylko jeżeli we właściwości tvTrend.LabelBorderFormat znajduje się wartość oTrend.LabelBorderFormat="$dbind" (w innym przypadku według właściwości tvTrend.LabelBorderFormat).

Znaczenie tej właściwości jest zależne według ustawienia właściwości LabelBorderFormatType:
Jeżeli LabelBorderFormatType=0, wtedy deskrypcją jest liczba, której dokładność jest określona w LabelBorderFormat i oznacza ilość cyfr znaczących z różnicy tvTrend.ValueMax oraz tvTrend.ValueMin.
Jeżeli LabelBorderFormatType=1, wtedy deskrypcją jest liczba i do LabelBorderFormat należy ustawić ilość miejsc dziesiętnych.
Jeżeli LabelBorderFormatType=10, wtedy deskrypcją jest czas i do LabelBorderFormat należy ustawić reguła formatowania w formie na przykład "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T", gdzie:
d=dzień (01-31),
m=miesiąc (01-12),
Y=rok (np. 2024),
H=godzina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - można wprowadzić %nT, gdzie n oznacza ilość cyfr 1, 2 lub 3

Dowolny ze znaków %d, %m, %Y, %M, ... można pominąć i w ten sposób pominąć odpowiednią pozycję czasu.

Jeżeli deskrypcja ma być rozdzielona na kilka wierszy, wtedy do łańcucha tekstowego jest konieczne włożyć znak "nowy wiersz" (stała vbLf).
Wartość początkowa w przypadku podziałki wartości jest 1 (tzn. 1 miejsce dziesiętne), w przypadku podziałki czasu jest to łańcuch "%d.%m.%Y" & vbLf & "%H:%M:%S".
Patrz również:
- tvScale.LabelBorderVisible (właściwość)
- tvScale.LabelFormatType (właściwość)
- tvScale.LabelFormat (właściwość)
- tvTrend.LabelFormat (właściwość)
Przykład1:
Deskrypcje krawędzi podziałki wartości będą wartościami liczbowymi na dwa miejsca dziesiętne. Deskrypcje krawędzi podziałki czasu będą czasem w formacie: dzień.miesiąc.rok NowyWiersz godzina:minuta:sekunda.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.LabelBorderFormatType = 10;

oScaleValue.LabelBorderFormatType = 1;
oScaleValue.LabelBorderFormat = 2;
Przykład2:
Deskrypcje krawędzi podziałki czasu będą czasy w formacie: dzień.miesiąc.rok NowyWiersz godzina:minuta:sekunda.milisekunda (milisekunda jest na 2 miejsca).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oScaleTime.LabelBorderFormatType = 10;
oScaleTime.LabelBorderFormat = "%d.%m.%Y\n%H:%M:%S";
© MICROSYS, spol. s r.o.