Promotic

LabelBorderFormat - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Formát popisků okrajů stupnice.
Syntaxe:
Variant LabelBorderFormat
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota formátu:" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Kreslení popisků stupnice probíhá podle nastavení této vlastnosti pouze pokud ve vlastnosti tvTrend.LabelBorderFormat je nastavena hodnota oTrend.LabelBorderFormat="$dbind" (v jiném případě dle vlastnosti tvTrend.LabelBorderFormat).

Zadání této vlastnosti se liší podle nastavení vlastnosti LabelBorderFormatType:
Pokud LabelBorderFormatType=0, pak popisek je číslo, jehož přesnost je zadána v LabelBorderFormat a znamená počet platných cifer z rozdílu tvTrend.ValueMax a tvTrend.ValueMin.
Pokud LabelBorderFormatType=1, pak popisek je číslo a do LabelBorderFormat se nastavuje počet desetinných míst.
Pokud LabelBorderFormatType=10, pak popisek je čas a do LabelBorderFormat se nastavuje formátovací předpis v podobě například "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T", kde:
d=den (01-31),
m=měsíc (01-12),
Y=rok (např. 2023),
H=hodina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - lze zadat %nT, kde n je počet cifer 1, 2 nebo 3

Kterýkoli znak %d, %m, %Y, %M, ... lze vynechat a tak v zobrazení vynechat odpovídající položku času.

Pokud má být popisek rozdělen na více řádků, pak do textového řetězce je nutno vložit znak "nový řádek" (konstanta vbLf).
Počáteční hodnota u hodnotové stupnice je 1 (tzn. 1 desetinné místo), u časové stupnice je to řetězec "%d.%m.%Y" & vbLf & "%H:%M:%S".
Viz také:
- tvScale.LabelFormat (vlastnost)
- tvTrend.LabelFormat (vlastnost)
Příklad1:
Popisky okrajů hodnotové stupnice budou numerické hodnoty na 2 desetinná místa. Popisky okrajů časové stupnice budou časy s formátem: den.měsíc.rok NovýŘádek hodina:minuta:sekunda.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.LabelBorderFormatType = 10;

oScaleValue.LabelBorderFormatType = 1;
oScaleValue.LabelBorderFormat = 2;
Příklad2:
Popisky okrajů časové stupnice budou časy s formátem: den.měsíc.rok NovýŘádek hodina:minuta:sekunda.milisekunda (milisekunda je na 2 mista).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oScaleTime.LabelBorderFormatType = 10;
oScaleTime.LabelBorderFormat = "%d.%m.%Y\\n%H:%M:%S";
© MICROSYS, spol. s r.o.