Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LabelBorderColor - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Barva popisků okrajů stupnice.
Syntaxe:
String LabelBorderColor
Volání:
nastavení barvy jako RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
oScale.LabelBorderColor = "#00ff00"
sColor = oScale.LabelBorderColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva:" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.LabelBorderColor = "#000080";
oScaleValue.LabelBorderColor = "#000080";
Příklad2:
Viz příklad v popise objektu tvScale - Podrobný popis objektu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice