Promotic

LabelBorderColor - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Barva popisků okrajů stupnice.
Syntaxe:
String LabelBorderColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva:" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".
Příklad1:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.LabelBorderColor = "#000080";
oScaleValue.LabelBorderColor = "#000080";
Příklad2:
Viz příklad v popise objektu tvScale - Podrobný popis objektu
© MICROSYS, spol. s r. o.