Update cookies preferences
Promotic

LabelBorderFont - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Písmo okrajů stupnice. Vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma.
Syntaxe:
Object LabelBorderFont
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Písmo:" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- tvScale.LabelFont (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oFont = oTView.ScaleTime.LabelBorderFont;
oFont.Size = 8;
oFont.Bold = true;
oFont.Italic = true;
oFont.Name = "MS Sans Serif";
© MICROSYS, spol. s r.o.