Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TicksWidth - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Šířka (tloušťka) čárky hlavních dílků (těch delších) (v pixelech). Počet a umístění hlavních dílků je dán vlastnostmi objektu tvTicks.
Syntaxe:
Long TicksWidth
Volání:
oScale.TicksWidth = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Šířka čárky" tohoto objektu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice