Update cookies preferences
Promotic

TicksWidth - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Šířka čárky hlavních dílků (těch delších) (v pixelech). Počet a umístění hlavních dílků je dán vlastnostmi objektu tvTicks.
Syntaxe:
Long TicksWidth
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Šířka čárky" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- tvScale.TicksLength (vlastnost)
- tvScale.TicksColor (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.TicksWidth = 2;
oScaleValue.TicksWidth = 2;
© MICROSYS, spol. s r.o.