Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Distance - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Vzdálenost stupnice od plochy grafu (v pixelech).
Syntaxe:
Long Distance
Volání:
oScale.Distance = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Vzdálenost čárek stupnice" tohoto objektu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice