Update cookies preferences
Promotic

tvScale - Podrobný popis objektu

Viz: objekt tvScale.

Objekt představuje stupnici. Prohlížeč obsahuje dva objekty typu tvScale.
- Jeden představuje stupnici časové osy a je přístupný pomocí vlastnosti PmgTrendViewer.ScaleTime.
- Druhý představuje stupnici hodnotové osy a je přístupný pomocí vlastnosti PmgTrendViewer.ScaleValue.


Počet hlavních dílků stupnice a jejich rozložení vůči hodnotám je určeno v objektu tvTicks, který je v objektu tvScale a zpřístupněn vlastností Ticks.

Pravý/levý čas časové stupnice je zpřístupněn vlastnostmi PmgTrendViewer.TimeMax / PmgTrendViewer.TimeMin, maximální/minimální hodnota hodnotové stupnice je zpřístupněna vlastnostmi tvTrend.ValueMax / tvTrend.ValueMin (viz vlastnost PmgTrendViewer.TrendActive).

Objekt se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Příklad:
Nastavení vlastností časové stupnice a hodnotové stupnice.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.Location = 1;
oScaleTime.LabelColor = "#0000ff";   // nastavení barvy pomocí RGB String v podobě "#RRGGBB"
oScaleTime.LabelFormat = "%d.%m.%Y\n%H:%M:%S";
oScaleTime.LabelFont.Bold = true;
oScaleTime.LabelFont.Size = 11;
oScaleTime.LabelFont.Name = "MS Sans Serif";
oScaleTime.TicksColor = "#0000ff";
oScaleTime.MinorTicksColor = "#0000ff";
oScaleTime.LabelBorderVisible = true;
oScaleTime.LabelBorderColor = "#0000ff";

oScaleValue.Location = 1;
oScaleValue.LabelColor = "#0000ff";
oScaleValue.LabelFormat = 2;
oScaleValue.LabelFont.Bold = true;
oScaleValue.TicksColor = "#0000ff";
oScaleValue.MinorTicksColor = "#0000ff";
oScaleValue.LabelBorderVisible = true;
oScaleValue.LabelBorderColor = "#0000ff";
© MICROSYS, spol. s r.o.