Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Direction - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Směr vykreslování hodnot zleva-doprava/zprava-doleva u časové nebo nahoru/dolů u hodnotové stupnice.
Syntaxe:
Long Direction
Hodnoty:
0 - u časové stupnice jsou novější hodnoty vykreslovány směrem zleva doprava, u hodnotové stupnice jsou větší hodnoty vykreslovány směrem nahoru
1 - u časové stupnice jsou novější hodnoty vykreslovány směrem zprava doleva, u hodnotové stupnice jsou větší hodnoty vykreslovány směrem dolů
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Směr růstu hodnot" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.Direction = 0;
oScaleValue.Direction = 1;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice