Promotic

MinorTicksWidth - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Šířka čárky vedlejších (těch kratších) dílků (v pixelech).
Syntaxe:
Long MinorTicksWidth
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Šířka čárky" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.MinorTicksWidth = 1;
oScaleValue.MinorTicksWidth = 1;
© MICROSYS, spol. s r. o.