Update cookies preferences
Promotic

LabelBorderFormatType - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Typ formátování popisků okrajů stupnice (např. v případě časové osy je to hodnota u levého okraje a hodnota u pravého okraje).
Syntaxe:
Long LabelBorderFormatType
Hodnoty:
0 - LabelBorderFormat nebo tvTrend.LabelBorderFormat = číslo. Určuje počet platných cifer z rozdílu tvTrend.ValueMax a tvTrend.ValueMin. Automatický mód, popisek bude zobrazován tak, aby byl zobrazen s dostatečnou přesností s ohledem na rozsah stupnice (ValueMax - ValueMin).
1 - LabelBorderFormat nebo tvTrend.LabelBorderFormat = číslo. Určuje počet desetinných míst.
Přednastaveno pro hodnotové stupnice.
10 - LabelBorderFormat nebo tvTrend.LabelBorderFormat = string. Určuje formátovací předpis.
Přednastaveno pro časové stupnice.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ formátu:" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Hodnoty 0 a 1 lze použít pouze:
- u časové stupnice, pokud je nastaveno PmgTrendViewer.TimeType = 1 (tzn. časová stupnice je numerická).
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.LabelBorderFormatType = 10;
oScaleValue.LabelBorderFormatType = 1;
Příklad2:
Viz příklad v popisu vlastnosti LabelBorderFormat
© MICROSYS, spol. s r.o.